Spakur når du på:
spakur@email.com

Kafkaotiska Inspelningar når du via:
DJ Lo-kut: fonografist@gmail.com
Henry Bowers (Kung Henry): henry@henrybowers.com

Kafkaotiska Inspelningar